ROSA 4: Primary versus specialist health care: Do the patients with type 2 diabetes get treatment at the right level of care

Forekomsten av type 2 diabetes (T2D) er økende. Pasienter med T2D har 2-4 ganger økt risiko for å utvikle hjerte-kar sykdommer og fordoblet dødelighet sammenlignet med personer uten diabetes. Effektiv behandling mot hyperglykemi, hypertensjon, hyperkolesterolemi og hensiktsmessig samhandling mellom fastleger og spesialister er viktig for forebygging av senkomplikasjoner og reduksjon av sykelighet og overdødelighet hos personer med T2D. I Norge har vi begrenset kunnskap om behandlingskvalitet og samhandling ved diabetes.

Overordnede mål: å undersøke om behandlingskvaliteten ved T2D varierer mellom sykehusområder og om samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten er i samsvar med Prioriteringsveileder i Endokrinologi.

Metode: Delprosjekt av et stort forskningsprosjekt som undersøker kvaliteten av diabetesbehandling i Norge i 2014 (ROSA 4), forankret ved Noklus, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.
Design: Tverrsnitts-undersøkelse, basert på data fra fastlegers elektroniske pasientjournaler (EPJ) og data fra endokrinologisk poliklinikk fra 2014.Materiale: Representativt utvalg med ca 11800 pasienter med diabetesdiagnose fra ca 280 fastleger i tre helseregioner (Sør-Øst, Vest og Nord). Variabler: Pasientrelaterte: alder, kjønn, etnisitet, hjerte- og karsykdommer, HbA1c, blodtrykk, kolesterol, medikamentell behandling mm. Samhandlingsrelaterte: Behandling hos fastlege og spesialist, basert på epikriser i EPJ og kobling til sykehusdata fra Diabetesregisteret for voksne.

Hovedutfall: Andel av pasienter med T2D med dårlig blodsukkerkontroll (HbA1c ≥ 9.0 %). Grad og innhold av samhandling mellom fastleger og spesialister for pasienter med T2D med dårlig blodsukkerkontroll med eller uten komplikasjoner. 

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 7 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Sletting: desember 2025

Andre godkjenninger2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Karen Jenum

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: august 2016
  • Slutt: desember 2025