Ringestudien. Hvorfor ringer pasientene til fastlegen?

Flere undersøkelser viser utilfredsstillende telefontilgjengelighet hos fastlegen. Formålet med studien er å kartlegge kontaktårsakene ved telefonhenvendelser til fastlegekontoret og faktorer som påvirker dette. Undersøkelsen omfatter 10 fastlegekontor med til sammen ca 4700 telefonhenvendelser, som registreres anonymt i et skjema med forhåndsbestemte kategorier som timebestilling, medisinsk råd, spørsmål om prøvesvar mm. Data analyseres i forhold til bakgrunnsvariabler som antall leger, listelengde, geografisk beliggenhet mm. Kartleggingen søker å avdekke hvilke henvendelser som skal gjennom telefonsystemet. Resultatene kan danne grunnlag for å se om noen av henvendelsene kan unngås ved at behovene for informasjon dekkes via andre kanaler.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Nei
  • Begrunnelse: Gule data

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Sletting: desember 2019

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Elin Olaug Rosvold

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave
  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: september 2014
  • Slutt: desember 2018