ROSA 4 - Master and student projects

1) Ett Mastergradsprosjekt i International Community Health ved UiO med problemstillingen:Seasonal variation of HbA1c and serum cholesterol level of patients with type 2 diabetes in Norway, se vedlagte prosjektbeskrivelse. Dette er et ledd i Kjersti Nøklebys allerede godkjente stipendiatprosjekt. Hun vil tilrettelegge datafilen og være medveileder. Postdoc Marte Kjøllesdal vil være hovedveileder. Flere studier viser at HbA1c og serum cholesterol er noe høyere om vinteren, men hvordan dette er Norge, som har større temperaturvariasjoner enn mange andre land, er ikke kjent.

2) Et studentprosjekt på profesjonsstudiet i medisin (felles for to medisinerstudenter): Diabetes care for South Asians with type 2 diabetes in Norwegian general practice, se vedlagte prosjektbeskrivelse. Dette er et ledd i Anh Thi Trans allerede godkjente postdocprosjekt. Hun vil tilrettelegge datafilen og være hovedmedveileder. Prosjektet skal kartlegge om det er forskjeller mellom pasienter med diabetes fra Pakistan, Sri Lanka og India primært for HbA1c og bruk av glukosesenkende medikamenter. Norske pasienter utgjør referansegruppen.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Prosjektleder

Anne Karen Jenum

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart
Logg inn for å redigere prosjekter