Seksuelt overførbare infeksjoner etter seksuelt overgrep

Pasienter som søker overgrepsmottak er ofte bekymret for smitte med seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). I dette prosjektet er formålet å registrere forekomsten av SOI hos disse pasientene ved primærundersøkelser og ved oppfølging. Slik vil man få representative norske data for SOI smitte etter overgrep og vurdere om det er enkelte variabler som predikerer forhøyet smitte. Resultatene vil bli sammenlignet med funn av SOI i den generelle norske befolkningen. Hvis oppmøtet til kontroll viser seg å være godt, kan en vurdere å utelate profylaktisk antibiotikabehandling mot klamydia. Siden overgrepsutsatte er i en svært sårbar situasjon, vil det være nyttig å kunne informere mer eksakt om smitterisiko og gi adekvat profylaktisk behandling. Studien er en kohortundersøkelse blant pasienter som blir undersøkt etter angitt seksualovergrep ved Overgrepsmottaket i Oslo. Kohorten består av 500 til 600 pasienter. Man ønsker å inkludere ungdom fra 14 år, da det er nedre aldersgrense ved overgrepsmottaket.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Odd Martin Vallersnes

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: mai 2017
  • Slutt: desember 2025