STORK G - International collaboration

1) Vi er forespurt om å inngå i et stort internasjonalt samarbeid (International Prediction of

Pre-eeclampsia Individual Patient Data Collaborative Network (IPPIC) som ledes fra Queen Mary University of London. Gruppen skal gjøre en stor metaanalyse av individdata fra kohortestudier av gravide for å utvikle bedre prediksjonsmodeller for preeklampsi enn dem man kan få ved kun å gjøre metaanalyser på publiserte studier, metoder som er behefted med klare svakheter, som det fremgår av protokollen (vedlagt). I tillegg til kliniske data ønsker gruppen å vurdere som prediktorer 1) en rekke biomarkører som I varierende grad synes lovende og 2) ultralyddata. Vi har ikke de spesifikke biomarkørene, men vi har longitudinelle ultralyddata om flow i arteria uterina fra uke 24, 32 og 36 på en høy andel av kvinnene i vårt materiale. Dette er erkjent som en viktig tidlig markør for preeklampsi. Våre data er sterkt etterspurte av prosjektgruppen, selv om vi ikke har alle data som gruppen etterspør (se vedlegg Predictive variable form). Planlagte publikasjoner har et potensiale til å bli publisert i høyt anerkjente tidsskrifter og raskt komme gravide kvinner til gode også fordi det foreligger en aktiv plan for formidling (s 14).

2) Vi er invitert som samarbeidspartnere i et nytt prosjekt om insulinresistens hos mor i svangerskapet og betydningen for fosterets vekst. Initiativet og prosjektleder er professor Chittaranjan S. Yajnik, Diabetes Unit, King Edward Memorial Hospital and Research Centre, Pune, India - en langvarig samarbeidspartner  Prosjektet vil bruke både aggregerte meta-data, men også individuelle data fra flere prospektive mor-barn kohorter fra India og Europa (Norden).

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • p64

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Andre godkjenninger1 fil

Prosjektleder

Anne Karen Jenum

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

  • ShakilaThangaratinam (Queen Mary University of London)
  • Chittaranjan Yajnik (ng Edward Memorial Hospital and Research Centre)

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2016
Logg inn for å redigere prosjekter