STORK G-- Master og studentprosjekter 2020: 1) Selvrapportert helse 2)

1) Selvrapportert helse

The main objective for this master project is to explore ethnic differences in SRH before and during pregnancy and early postpartum in multi-ethnic Norwegian population
Based on data from the Stork Groruddalen study I will investigate:
i- The prevalence of SRH among women in different ethnic groups before, during and after pregnancy?
ii- Associations between SRH and socioeconomic factors and anthropometric measurements?

2) Barns lengdevekst

Det overordnede målet med studien er å undersøke hvordan norske barn vokser fra fødsel til 4-5 års alderen i en multietnisk befolkning i forhold til de to ulike vekststandardene som benyttes i Norge. Delspørsmålene vi ønsker svar på er:

 • Er det etniske forskjell i lengde/høyde ved ulike aldere, og i lengdeveksthastighet i noen kritiske vekstperioder?
 • Avviker enkelte etniske grupper betydelig fra vekstkurvene fra Bergen?
 • Avviker enkelte etniske grupper betydelig fra WHO sin vekststandard?
 • Er det noen andre faktorer hos mor som har spesielt stor betydning for barns lengdevekst, og evt forklarer etniske forskjeller?

Dataene er fra STORK-Groruddalen studien . Dette er en prospektiv kohortstudie med 823 gravide kvinner og deres barn i Oslo (59 % etniske minoriteter). De gravide kvinnene ble inkludert på lokale helsestasjoner i Grorud, Stovner og Bjerke bydel, fra mai 2008-mai 2010, tidlig i svangerskapet (gjennomsnittlig svangerskapsuke 15), og omfattende spørreskjemadata og kliniske undersøkelser (inkludert blodprøver, urinprøver, fysisk aktivitetsmål) ble utført ved inklusjon og i uke 28 av svangerskapet. Spørreskjemadata er basert på intervju utført av erfarne spesielt opptrente jordmødre, støttet av profesjonelle tolker ved behov. Alle spørreskjema og informasjonsmateriell ble oversatt til 8 språk. Kvinnene ble screenet for svangerskapsdiabetes i uke 28

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • p64

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Karen Jenum

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

 • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ja

Tidsperiode

 • Start: september 2020
 • Slutt: desember 2025