STORK G - Thyroidealidelser i svangerskap og jodstatus – en befolkningsbasert studie i en multietnisk bydel i Oslo

Stoffskifte sykdom er hyppig forekommende i befolkningen, og jodstatus varierer mye. I minoritetsgrupper kan kontakten med helsevesenet komme sent i svangerskapet. Data samlet i STORK Groruddalen studien gir mulighet til å undersøke jodstatus og hyppighet av høyt og lavt stoffskifte under svangerskapet og postpartum. I tillegg er det tilgjengelig demografisk, antropometrisk og obstetrisk informasjon hos 823 kvinner, der ca 60% er har minoritetsbakgrunn.
Vi ønsker å kartlegge prevalens og kofaktorer for thyreoideasykdom i tidlig svangerskap, for postpartum thyreoiditter 3 mnd etter fødselen og undersøke andre variabler som kan påvirke thyreoidealidelser hos kvinner i STORK Groruddalen-studien (feks. diabetes, depresjon, alder, multiparietet og overvekt).

Prosjektet var tidligere planlagt som et PhD prosjekt -(Birgitta Skavoll), men hun har trukket seg. Nå går prosjektet videre som et student- prosjekt og et Masterprosjekt

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Jørund Straand

REK - Ja

Dokument ikke lastet opp

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Karen Jenum

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

 • Elisabeth Qvigstad (OUS)
 • Sara Hammerstad (OUS)
 • Birgitta Skavoll

Prosjekttype

 • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave
 • Ph.d.-prosjekt
 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: september 2014