Sykebesøk fra Oslo kommunale legevakt til sykehjemsbeboere i Oslo

Ved ø.hj. behov for legetilsyn til sykehjemspasienter i Oslo når ansatt sykehjemslege ikke er tilgjengelig, tilkalles lege fra Oslo legevakt. I dette prosjektet har vi registrert data i tilknytning til slike sykebesøk over en tremåneders periode. Formålet er blant annet å kartlegge i hvilken grad vaktlegene får tilstrekkelig medisinsk informasjon om pasientene på sykehjemmet og om dette inkluderer opplysninger om avgjørelser knyttet til terapeutisk intensitet. Manuskript er under utarbeidelse med sikte på innsending for publisering våren 2017.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Jørund Straand

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

  • Ingrid Rolfsjord

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2014
  • Slutt: desember 2018