Symptomrapportering i befolkningen og i allmennpraksis. En epidemiologisk og klinisk allmennmedisinsk studie.

Dette er en epidemiologisk studie med data fra klinisk allmennmedisin, som har til hensikt å beskrive symptompanoramet i allmennpraksis. Symptomene beskrives slik de rapporteres og ikke som diagnoser eller syndromer. Vi ser på sammenhnegne mellom ulike symptomer og sammenhengen mellom symptomer og funksjonsevne.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Forelagt REK som mente det var utenfor deres mandat, se vedlegg

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Bård Natvig

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: juni 2008
  • Slutt: desember 2020