STORK G: Assessing the impact of continence status during pregnancy on postpartum urinary incontinence

It is important to understand the impact of UI during pregnancy, on postpartum state of continence, as new-onset or persistence UI. The main aim of this study is identify potential risk factors of postpartum UI, and to verify the predictive measures for remission and persistence of UI after delivery. . We also aim toward understanding the trends in changing in type and severity of UI after delivery.

In separate models we will analyse the following outcomes
• New onset and persistent UI 3 months postpartum
o Yes/no
o Type
o Severity
• Persistent UI 3 months postpartum
Statistical methods
Multiple binary logistic regression. We will explore predictive value of variables listed in the section “Variables”.

Prosjektet utføres av seniorforskere på Oslo Mets. Vi har tidligere inngått databehandleravtale med Kåre Rønn Richardsen som er prosjektmedarbeider i STORK G og nå med i ledelsen av prosjektet.

Vi viser til andre deler av prosjektet for samtykke mm, men ny REK-godkjeninng for dette subprosjektet er lastet opp

Samarbeid

  • Samarbeid med Oslo Mets
  • UiO er forskningsansvarlig
  • UiO har behandlingsansvar for personopplysninger

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • p-64

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ikke behov

Del av prosjektet STORK G-1 som har konsesjon fra Datatilsynet fra 2007, fornyet i 4.12.2017 og gjelder til 31.12.2030. kommer derfor unn under UiO's overgangsordninger for prosjekter som ble godkjent før sommeren 2018 da GDPR ble gjort gjeldende

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Karen Jenum

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: september 2020
  • Slutt: desember 2022