Helseforskningsprosjekter ved Avdeling for helsefag

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 1–25 av 121 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Borge, Christine Råheim Health literacy: A key to health in people with Chronic Pulmonoray Disease (COPD) Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Intern, REK 2016 2021 26. feb. 2020
Borge, Christine Råheim Pustekontroll hos personer med Kronisk Obstruktive Lungesykdom (KOLS) Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK 2010 2023 26. feb. 2020
Aasbø, Gunvor En studie om erfaringer av synsrehabilitering og det å leve med synsvansker etter hjerneslag Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK, NSD 2019 2020 24. feb. 2020
Vøllestad, Nina Køpke Forløp av nakkeplager blant pasienter hos kiropraktor Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK 2015 2025 20. feb. 2020
Vøllestad, Nina Køpke Cannabidiol som kosttilskudd: Scoping review Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) 2020 2021 18. feb. 2020
Thoresen, Lisbeth En studie om partnere av personer med MS og deres opplevelse av det første sykdomsåret. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, NSD 2019 2020 18. feb. 2020
Vandeskog, Hilde Ousland Barriers to knowledge translation in development aid, and the impact on the realisation of the SDGs pertaining to gender and health Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) NSD 2019 2022 17. feb. 2020
Aasbø, Gunvor Rehabilitering av overvektige - på rehabiliteringssenteret og i kommuner. Brukerperspektiv på helsetjenesteutvikling og samhandling på Fosen Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) REK, NSD 2020 2021 10. feb. 2020
Aasbø, Gunvor Associations between advanced neoplasia in the colon, dietary fibre intake and faecal Fusobacterium Nuclatum Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK 2019 2020 6. feb. 2020
Thoresen, Lisbeth Distribusjon av nalokson nesespray hos Sykepleie på hjul, en beskrivelse av pasientgruppen sett opp mot andre utdelingssteder i Oslo. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) 2020 2020 5. feb. 2020
Solbrække, Kari Nyheim Rethinking Cancer Survivorship. Exploring the foundations of research on how humans experience and voice cancer in a Norwegian context Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK, NSD 2018 2022 16. jan. 2020
Vøllestad, Nina Køpke FYSIOPRIM - Clinical course of patients in primary health care Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK, NSD 2010 2025 9. okt. 2019
Robinson, Hilde Stendal An examination of the psychometric properties of the Norwegian version of the PROMIS profile 57 questionnaire Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern 2019 2020 30. sep. 2019
Robinson, Hilde Stendal Function and disability among patients with musculoskeletal disorders. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK, Helsedirektoratet 2019 2025 13. sep. 2019
Robinson, Hilde Stendal Weight-bearing radiographs to evaluate stability in ankles with isolated trans-syndesmotic lateral malleolar (Weber type B) fractures. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK, NSD 2019 2021 13. sep. 2019
Aasbø, Gunvor Å leve med inkontinens etter fødsel i en norsk kontekst Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, NSD 2018 2019 6. sep. 2019
Vøllestad, Nina Køpke access-and-utilization-of-healthcare-services-among-sub-saharan-african-immigrants-in-norway---a-phd-project Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) 2020 8. aug. 2019
Dagfinrud, Hanne Solveig Prevalence of non-communicable diseases among people with intellectual disability Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern 2019 2020 18. juni 2019
Holm, Inger Ergoterapeuter og fysioterapeuters perspektiver på og praksis rundt at barn under fire år skal få muligheten til å kjøre elektrisk rullestol. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) 2019 2020 12. juni 2019
Thoresen, Lisbeth Sammenheng mellom gjennomføring av kliniske studier og implementering av Entresto Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern 2019 2020 12. juni 2019
Thoresen, Lisbeth Norsk-pakistaneres syn på eldreomsorgen i Norge Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, NSD 2019 2020 12. juni 2019
Østerås, Nina Effect of seven days fasting on maximal oxygen uptake and loss of protein Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) 2018 2020 24. mai 2019
Solbrække, Kari Nyheim Assisted reproductive technologies and epigenetics: an ethnographic study of prospective parents’ experiences, perspectives and imaginations in Norway Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Intern, REK, NSD 2018 2020 11. apr. 2019
Wahl, Astrid Klopstad Fysisk aktivitet, fysisk form og helserelatert livskvalitet hos lungetransplanterte pasienter i Norge. En tverrsnittsstudie Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Intern, REK 2017 2018 10. apr. 2019
Wahl, Astrid Klopstad Psoriasis og klimabehandling: effekt av motiverende oppfølgningssamtaler på kliniske og helseøkonomiske parametre Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Intern, REK 2011 2019 9. apr. 2019