En studie om partnere av personer med MS og deres opplevelse av det første sykdomsåret.

Formålet med studien er å utvikle en bedre forståelse av pårørende av multippel sklerose (MS)-pasienter sin opplevelse av det første sykdomsåret. Med pårørende menes her romantiske partnere som var i en relasjon med pasienten da han/hun fikk diagnosen. Tidligere studier og studentens egen opplevelse har vist at dette er et underprioritert område som med fordel kan forskes videre på.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • p879

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

NSD - Ja 1 fil

Prosjektleder

Lisbeth Thoresen

Ansvarlig enhet

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag)

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: august 2019
  • Slutt: 2020
Logg inn for å redigere prosjekter