En studie om partnere av personer med MS og deres opplevelse av det første sykdomsåret.

Formålet med studien er å utvikle en bedre forståelse av pårørende av multippel sklerose (MS)-pasienter sin opplevelse av det første sykdomsåret. Med pårørende menes her romantiske partnere som var i en relasjon med pasienten da han/hun fikk diagnosen. Tidligere studier og studentens egen opplevelse har vist at dette er et underprioritert område som med fordel kan forskes videre på.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • p879

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Lisbeth Thoresen

Ansvarlig enhet

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag)

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: august 2019
  • Slutt: desember 2020