Ergoterapeuter og fysioterapeuters perspektiver på og praksis rundt at barn under fire år skal få muligheten til å kjøre elektrisk rullestol.

De fleste barn med normal motorisk utvikling krabber fra 6-9 måneder og tar sine første skritt rundt 12 måneders alder. Det å komme seg rundt på egen hånd kan være avgjørende for sosial deltagelse og kan også ha en stor innvirkning på blant annet utvikling av kognitive funksjoner og selvstendighet. Barn med fysiske funksjonsnedsettelser har ikke de samme forutsetningene for å komme seg rundt på egen hånd og dermed ikke de samme mulighetene for å utforske og lære. Flere studier har vist til viktigheten av å komme tidlig i gang med mobilisering, det å kunne forflytte seg selv for å utforske, lære og utvikle seg. Forskning har vist at barn ned i ettårs alder kan lære å mestre og kjøre elektrisk rullestol, men statistikk fra Norges største Hjelpemiddelsentral viser at de fleste barn ikke starter før rundt skolealder. Formålet med denne studien er derfor å undersøke hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuters praksis er rundt det å anbefale elektrisk rullestol til små barn, hvilke kriterier de setter til grunn for å anbefale dette og hvilke kriterier som legges til grunn for å ikke anbefale det. Det er ikke gjort tilsvarende studier i Norge. Et langsiktig mål er å utarbeide norske retningslinjer rundt det å starte med å kjøre elektrisk rullestol og dette vil være et viktig ledd i kunnskapsgrunnlaget for retningslinjene.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder

Inger Holm

Ansvarlig enhet

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag)

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: mai 2019
  • Slutt: juni 2020
Logg inn for å redigere prosjekter