Muskel- og skjelettplager i Ullensaker Studien (MUST) - Artrose

Dette er en fortsettelse av Ullensakerundersøkelsen, som er en spørreskjemaundersøkelse i Ullensakers befolkning, men datainnsamling i 1990, 1994 og 2004. I 2010 ble en ny datainnsamling utført, og alle som hadde selvrapportert artrose i kne, hofte eller hender ble tilbudt en omfattende undersøkelse på Diakonhjemmet sykehus. Spørreskjemadelen av undersøkelsen er registrert som The Ullensaker study og eget prosjekt, mens dette er studiene knyttet til dataene fra undersøkelsen på Diakonhjemmet inklusive biobank.

Samarbeid

  • UiO er forskningsansvarlig

TSD

  • Ja

Biobank

  • Ansvarlig: Nina Østerås (Diakonhjemmet sykehus)

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Nina Østerås

Ansvarlig enhet

Avdeling for helsefag

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt
  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2010
  • Slutt: desember 2030