Norsk-pakistaneres syn på eldreomsorgen i Norge

TSD

  • P657

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

NSD - Ja 1 fil

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Sletting: desember 2020

Prosjektleder

Lisbeth Thoresen

Ansvarlig enhet

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag)

Forskere

  • Anica Munir
  • Beret Bråten (Helsetjenesteforskning A-hus)

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2019
  • Slutt: juni 2020
Logg inn for å redigere prosjekter