Psykisk helse blant minoritetsjenter i Norge – en kvalitativ studie

TSD

  • Nei

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Hilde Bondevik

Ansvarlig enhet

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: september 2020
  • Slutt: juli 2021