Pustekontroll hos personer med Kronisk Obstruktive Lungesykdom (KOLS)

Hensikten med studien er å teste om tung pust ved KOLS kan reduseres ved hjelp av maskinveiledet respirasjonsinstruksjon, Resp Rate, i en RCT-studie hos personer med moderat, alvorlig og svært alvorlig grad av KOLS. Det kal videre undersøkes om respirasjonsrate endres og om en reduksjon av tung pust kan føre til bedre fysisk funksjon, reduksjon av andre symptomer (depresjon, angst, tretthet, søvnvansker og smerte) og bedre livskvalitet. Tungpust er hovedproblemet ved KOLS og er en årsak til innleggelse i sykehus, opplevelse av nedsatt funksjonsnivå, andre symptomer og nedsatt livskvalitet. Intervensjonen sammenligner en gruppe som bruker standardisert maskinveiledet respirasjonsinstruks til å redusere pustefrekvens ved hjelp av to musikktoner, med en annen gruppe som hører på musikk og en tredje gruppe uten tiltak. Studien er samtykkebasert og gjennomføres i to faser. Det innhentes opplysninger fra pasientjournal, spørreskjema og fysiske tester (lungefunksjonsprøver, blodprøver, blodgass, slimprøve, EKG, BT, gangtest og eventuelt ekkokardiogram).

Samarbeid

 • UiO er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Nei
 • Begrunnelse: Lagres på forskningsserveren ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja4 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 7 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Christine Råheim Borge

Ansvarlig enhet

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag)

Forskere

Prosjekttype

 • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave
 • Ph.d.-prosjekt
 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: juni 2010
 • Slutt: desember 2023