Rehabilitering av overvektige - på rehabiliteringssenteret og i kommuner. Brukerperspektiv på helsetjenesteutvikling og samhandling på Fosen

I 2019 ble det etablert en ny helsetjeneste i Fosen kommuner - helseveiledning. Tjenesten prøves ut bl.a. i samarbeid med Unicare Helsefort. Samarbeid innebærer at alle Fosen-pasienter som har fått rehabilitering på Helsefort henvises til oppfølging hos helseveileder i kommunen. 

Prosjektet/masteroppgaven vil skaffe informasjon (individuelle dybdeintervjuer) om hvordan fedmepasienter som har fått dette tilbudet opplever sammenhengen mellom helsetjenester og om den nye helseveileder-funksjonen har noe verdi for de som skal bruke tjenesten. Forskningsspørsmålet er: hvordan opplever mennesker med sykelig overvekt overgangen fra rehabilitering i spesialisthelsetjenesten til oppfølging og rehababilitering i hjemme-kommune?

Prosjektets resultater skal være en del av evaluering av helsetjenesteutvikling på Fosen, men kan ha overføringsverdi for andre kommuner og brukere med andre helsetilstander. Dette er relevant kunnskap i forbindelse med utvikling av nyttige, brukervennlig og sammenhengende helsetjenester.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Gunvor Aasbø

Ansvarlig enhet

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag)

Forskere

  • Merike Pallas
  • Ingrid Sørdal Følling (Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe), St. Olavs Hospital, Trondheim)

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: april 2020
  • Slutt: mai 2021