Sammenheng mellom gjennomføring av kliniske studier og implementering av Entresto

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Prosjektleder

Lisbeth Thoresen

Ansvarlig enhet

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag)

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2019
  • Slutt: mai 2020
Logg inn for å redigere prosjekter