Tilfriskning fra kronisk generaliserte muskelskjelettsmerter

Prosjektets hensikt er å undersøke hvilke erfaringer personer som har blitt friske av fibromyalgi har når det gjelder tiden som syk, vegen til å bli frisk igjen og i dag som frisk.

Prosjektet er avsluttet - avhandlingen innlevert mars 2017 og avhandlingen forsvares november 2017

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2015

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Marit Mengshoel

Ansvarlig enhet

Avdeling for helsefag

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2010
  • Slutt: 2016