Weight-bearing radiographs to evaluate stability in ankles with isolated trans-syndesmotic lateral malleolar (Weber type B) fractures.

Studien er en prospektiv kohortstudie der vi undersøker bruken av belastningsrøntgen for å vurdere om ankelbrudd er stabile og videre om de kan behandles ikke-kirurgisk med en funksjonell støtteskinne. Studien gjøres som en pilotstudie. Denne studien omfatter isolerte brudd i nederste ende av leggbenet (fibula) på nivå med forbindelsen mellom leggbenet og skinnebenet (tibia). Behandlingen av ankelbrudd baseres på en vurdering av stabilitet i ankelleddet, normalt gjort med klinisk undersøkelse og røntgen med gravity stress test. Stabile ankelbrudd av denne typen kan trygt behandles uten operasjon. Det er imidlertid antydet at standard undersøkelser overestimerer behovet for kirurgi. Nyere studier har vist at stående røntgenbilder kan brukes for å skille mellom stabile og ustabile ankelbrudd. Og videre at de bruddene man med denne metoden finner stabile også trygt kan behandles konservativt. Imidlertid har disse studiene designsvakheter og kort oppfølgingperiode. Hensikten med pilot studien er å evaluere feasibility, ugunstige hendelser, tid og kostnader som gunnlag for en større kohort studie eller en RCT.

Samarbeid

 • Samarbeid med Sykehuset Østfold
 • Samarbeidsinstitusjon er forskningsansvarlig
 • Samarbeidsinstitusjon har behandlingsansvar for personopplysninger

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

 • Nei
 • Begrunnelse: Dataene lagres hos Sykehuset Østfold, som er ansvarlige for hovedprosjektet.

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

NSD - Ja 1 fil

REK - Ja 1 fil

Andre godkjenninger1 fil

Prosjektleder

Hilde Stendal Robinson

Ansvarlig enhet

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag)

Forskere

Prosjekttype

 • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ja

Tidsperiode

 • Start: januar 2019
 • Slutt: desember 2021
Logg inn for å redigere prosjekter