Helseforskningsprosjekter ved Avdeling for helseledelse og økonomi

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 1–25 av 167 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Aas, Eline Cost effectiveness analysis of two different bariatric surgeries in Norway based on the Oseberg study Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-effectiveness analysis of Tenofovir Anafelamide, Tenofovir Disoproxil Fumarate and Entecavir in the treatment of Hepatitis B e Antigen-Positive Chronic Hepatitis B patients in China Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-Effectiveness of Early Asymptomatic Biomarker Detection and Monitoring in Patients with Alzheimer’s Disease: An Explorative Scenario Analysis Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline earlyHTA of NeoDoppler to monitor cerebral blood flow velocity in pediatric cardiac surgery Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-effectiveness analysis of pembrolizumab compared to the standard of care chemotherapy and pembrolizumab combination therapy as first line treatment for PD-L1 positive non-small cell lung cancer in the Slovak Republic Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-effectiveness of vortioxetine versus escitalopram and venlafaxine XR as first-line treatments of severe major depressive disorder in Finland. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline A cost-effectiveness analysis of non-invasive prenatal DNA testing for trisomy 21 in screening Down syndrome in China Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-utility analysis of ramicurimab after sorafenib for hepatocelluar carcinoma in the Norwegian Health Care setting Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Skirbekk, Helge Legerollen i psykisk helsevern Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2020 2021 13. feb. 2020
Aas, Eline CYP2C19 Genotype guided therapy of Acute Coronary Syndromes: a cost utility analysis Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Augestad, Liv Ariane Datakvalitet i Helseverdistudien Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 1919 2020 10. feb. 2020
Burger, Emily Cost Effectiveness Analysis of Teleglaucoma Screening in Norway (BulbiTech) Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 21. jan. 2020
Iversen, Tor Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK, NSD 2018 2025 9. jan. 2020
Skirbekk, Helge Uønskede hendelser i psykisk helsevern- læring på tvers og læring helt ut - En studie av hvordan ledere i DPSer følger opp uønskede hendelser. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2021 7. jan. 2020
Iversen, Tor Evaluering av utprøving av medisinsk avstandsoppfølging Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK, NSD 2018 2024 6. jan. 2020
Iversen, Tor Bruk av fastlegetjenester og spesialisthelsetjenester for pasienter med kroniske sykdommer Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2012 2021 6. jan. 2020
Moger, Tron Anders Har etableringen av helsehus ført til mer effektiv rehabilitering for hoftebruddpasienter? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2019 2020 19. des. 2019
Skirbekk, Helge Samhandling mellom apotekfarmasøyter og fastleger Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 18. des. 2019
Skirbekk, Helge A scoping review on informal payments in the health care sector. Comparative analysis between Romania and Bulgaria Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 12. des. 2019
Burger, Emily Optimal Cervical Cancer Prevention Policies in the Era of HPV Vaccination (CC-PREVENT) Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern 2019 2022 11. des. 2019
Godager, Geir Sikkerhetskultur i Vestre Viken Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 22. nov. 2019
Kaarbøe, Oddvar Martin Modernizing the GP scheme Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK, NSD 2019 2022 20. nov. 2019
Aas, Eline Innsamling av oppfølgingsdata for kreft, dødelighet og sykehus episoder fra register for Reveal studien Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2011 2021 15. nov. 2019
Skirbekk, Helge IMPLEMENTERINGEN AV TILLITSMODELLEN - et studie av utfordringer ved forvaltningsmessige endringer i Oslo Kommune Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2019 16. sep. 2019
Skirbekk, Helge Hvilke ledere vil unge sykehusleger ha? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2019 2019 13. sep. 2019