Barn og ungdommers bruk av legetjenester

Det skal undersøkes hvordan egenandelsfritak påvirker barn og ungdommers bruk av legetjenester. Alderen for fritak ble hevet fra 7 år til 12 år i 2006 og til 16 år i 2010. Begrunnelsen var å sikre at alle barn får tilgang til nødvendig legehjelp, uavhengig av familiens betalingsevne, og gjøre det enklere for ungdom å oppsøke legehjelp uten å involvere foreldrene, f.eks. angående prevensjon. Data fra KUHR (Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon), som inneholder informasjon om alle legekontakter med refusjon fra HELFO, skal benyttes. Det vil bli brukt statistiske metoder på detaljert nivå for å beskrive/modellere individenes bruk av legetjenester over tid. Det skal undersøkes hvordan økningen i antall legekontakter er fordelt over populasjonen i ulike årskull. Det er f.eks. relevant om andelen av individer som svært sjelden kontakter lege har blitt mindre. I tillegg vil det bli undersøkt om lidelser som diabetes nå blir oppdaget tidligere enn før.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Knut Reidar Wangen

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: juni 2014
  • Slutt: juni 2017