Behandling av pasienter med Inflamatorisk Tarmsykdom

Formålet med prosjektet er å undersøke behandlingsmønster og ressursbruk for pasienter med inflammatoriske tarmsykdommer (IBD) i Norge, med spesiell fokus på bruk av biologiske legemidler. Bruk av biologiske legemidler har forbedret behandlingen av inflammatoriske tarmsykdommer, men langtidseffekten av slike legemidler er lite kjent. I prosjektet skal pasientforløp, medikamentbruk, komorbiditet og arbeidsdeltakelse for pasienter med inflammatoriske tarmsykdommer i Norge undersøkes for å beskrive pasientstatus, behandlingsmønster og ressursbruk. Opplysningene skal knyttes opp mot behandlingsregime, behandlingsrekkefølge og hvor raskt behandling blir initiert etter diagnose. Bruk av opplysninger fra offentlige register vil bidra til å beskrive et helhetlig bilde av Norges IBD pasienter.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Hans Olav Melberg

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: november 2015
  • Slutt: januar 2020