Deltagelse i mammografiscreening - En kvalitativ studie av kvinners motivasjon, forestillinger og praksiser for å delta i brystkreftscreening

Norske kvinner (50-69 år) inviteres annethvert år til å delta i det nasjonale brystscreeningsprogrammet. De er antatt friske individer, og det er ikke opplagt at de skal ønske å delta i mammografiundersøkelser. Likevel deltar 3 av 4 kvinner. Studien er en kvalitativ studie for å øke forståelsen for hva som ligger bak den høye deltakelsen i det norske mammografiprogrammet og hvilke rasjonale kvinner har for å delta. Øke kunnskap om kvinners 1) rasjonale og motivasjon for å delta 2) erfaringer og praksiser fra deltakelsen 3) kunnskap og forestillinger om screening, helse, ansvar for egen helse, helseforebygging og helsemyndigheter. Metoder: Et halvt års antropologisk feltarbeid med deltakende observasjon ved screeingenheter og intervju.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Mette Kalager

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: oktober 2015
  • Slutt: oktober 2017