Det er lettere å gjøre gode valg når du har gode alternativer: Folkehelse, livsstilsvalg og "nudging"

Nudging/dulting/ «libertarian paternalism»

Thaler og Sundstein har definert nudging som en hvilken som helst måte å organisere valgmuligheter på slik at det endrer folks oppførsel på en forutsigbar måte uten å forby noen muligheter eller i betydelig grad endre de økonomiske incentivene.  Det omhandler mulighetene for å manipulere valgene for å fremme gode valg.

Ved dette mastergradsprosjektet skal det gjøres en kvalitativ undersøkelse blant sentrale aktører om deres holdninger til bruk av nudging/dulting i folkehelsetiltak og hvilke områder de opplever at dette er en egnet metode og på hvilke områder det ikke bør brukes. Det har ikke vært gjort noen slik undersøkelse tidligere, så vidt vi har funnet ut.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Ivan Spehar

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: mars 2017
  • Slutt: desember 2017