Did Norwegian adolescents use more primary care services after being exempted from co-payments?

Co-payments for primary care services may lead to decreased access to and under-consumption of necessary health care for vulnerable patient groups, such as adolescents. In Norway in 2010, adolescents aged 12 to 15 were exempted from co-payments for primary care services such as general practitioner (GP) services and prescription drugs. The aim of this study is to estimate whether being exempted from co-payments led to increases in utilisation of these types of services. 

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ikke behov

Ingen personopplysninger på individnivå.

REK - Ikke behov

Vi bruker kun aggregerte data om antall legebesøk i ulike aldersgrupper. Ingen personidentifiserbare eller sensitive data på individnivå.

Statens legemiddelverk - Ikke behov

Ingen personopplysninger på individnivå.

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Hans Olav Melberg

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2014
  • Slutt: mars 2018