Economic evaluation of combination treatment of Zepatier (Elbasvir/Grazoprevir) and Ribavirin for Hepatitis C Virus (Genotype 1, 4, 5, 6) in Norway

The main question is: “Is the Zepatier-based treatment is more cost-effective that
interferon-based treatment?”. There is still no evaluation of QALY, ICER of new treatment.
The study will include the quantitative and comparative analysis.

My plan is to make an economic analysis including cost-effectiveness analysis that will demonstrate the comparison of incremental costs with incremental benefits for health.
The data sources will include the expert opinion, literature review, hopefully results of medical trials.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ikke behov

Prosjektet er basert på allerede publiserte data og er derfor ikke søknadspliktig.

REK - Ikke behov

Prosjektet er basert på allerede publiserte data og er derfor ikke søknadspliktig.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Knut Reidar Wangen

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2017
  • Slutt: mai 2018