Effekten av innføring av kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

I forbindelse med samhandlingsreformen er det innført en kommunal betaling på 4000 kroner per døgn for pasienter som er utskrivningsklare, men som ikke får plass i kommunale tiltak. Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan kommunene og sykehusene tilpasser seg denne endringen og hvordan dette slå ut for pasientene.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Hans Olav Melberg

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: august 2013
  • Slutt: august 2019