Efficiency of an Electronic Health Information System for Antenatal Care. A pilot Time-Motion Study

This is a masters degree project under the program called European Master in Health Economics and Management

Samarbeid

  • UiO er forskningsansvarlig

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja

Dokument ikke lastet opp

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Knut Reidar Wangen

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

  • Kjersti Mørkrid Blom-Bakke (Folkehelseinstituttet)
  • Marie Hella Lindberg (Helsam)

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2017
  • Slutt: juni 2017