Er det en forbedring i QoL for pasienter som blir operert for sin aortastenose?

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tron Anders Moger

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

  • Wenche Stueflotten

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart