Er kommunal akuttmedisinsk døgnenhet (KAD) bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomt

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon.

Prosjektet tar sikte på å evaluere om det er bedriftsøkonomisk lønnsomt, samfunnsøkonomisk lønnsomt, at staten innførte bruk av Øyeblikkelig Hjelp Døgnenhet (heretter ØHD). Kort fortalt flyttet man betydelige rammemidler fra Regionale Helseforetak (RHF) til kommuner for å ivareta spesielle pasientgrupper som var i behov av døgnkontinuerlig behandling/diagnostikk over minimum et døgn og maksimum 3 døgn.

Temaet har vært gjenstand for mye drøftelse, og RHF-ene har utvist til dels stor misnøye hvor man bl.a. i Helse Vest RHF har tatt til orde for å legge ned ordningen.

 

Oppgaven vil ta sikte på å vurdere om det er hensiktsmessig å videreføre organiseringen i dag, og om dette er noe som bedriftene (her kommune og RHF) profitterer på samt om det kan gjennomføres endringer som kan gjøre tiltaket bedre.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tor Iversen

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

  • Richard Andre Våge

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2017