Etablering av primærhelseteam

Formålet med studien er å undersøke sentrale helseaktørers synspunkter rundt etablering av primærhelseteam. Dette er en kvalitativ studie som består av gruppeintervjuer (fokusgrupper) og individuelle intervjuer.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2017

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Ivan Spehar

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2017
  • Slutt: desember 2017