Faglige muligheter og utfordringer med organisering av DPS på kommunelt nivå

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Frode Veggeland

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

  • Jan Tvedt
  • Kaja Cecilie Sillerud

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart