Forbruk av spesialisthelsetjenester, inkl evaluering av Samhandlingsreformen

Prosjektet legger opp til analyser av forbruk av spesialisthelsetjenester og består av to deler: 1) Prosessevaluering av Samhandlingsreformen der hovedmålet er å studere om kommunal medfinansiering reduserer bruken av somatiske sykehus og om kommunalt ansvar for utskrivningsklare pasienter reduserer liggetider utover tidspunktet der pasientene meldes utskrivningsklare, samt hvordan eventuelle endringer i liggetiden påviker reinnlegelsesfrekvensen. 2) Analyser av bruk av private kommersielle sykehus, herunder den pris RHF-ene betaler til de private sykehusene og den pasientpopulasjon som behandles ved disse sykehusene.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 8 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 7 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2012

Andre godkjenninger4 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Terje P. Hagen

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2013
  • Slutt: desember 2020