Funksjonnell avbildning med respons-evaluering av pasienter med metastatisk GIST- hva bør vi rekvirere?

Vi har de siste årene hatt en rask teknologisk utvikling knyttet til bildediagnostikk, og vi ser en dramatisk økning i antall utførte undersøkelser. I mangel av vitenskapelig evidens legges stort sett nye avbildningsmetoder seg til repertoaret av tradisjonelle teknikker, og den additive kliniske nytten evalueres i liten grad. Vi ønsker i denne studien å se om DW MRI, som en relativt enkel undersøkelse, alene kan benyttes til kartlegging av aktiv sykdom og måle medisinens virkning kort tid etter oppstart av behandling. På denne måten kan fremtidig behandling tilpasses den enkelte pasient til en lavere kostnad og med mindre påkjenning, tidsbruk og bivirkning.

Dette er en masteroppgave ved Master i Helseadministrasjon. Masteroppgaven er knyttet til et samarbeidsprosjekt mellom Klinikk for radiologi og nukleærmedisin og Kreftklinikken i Oslo Universitetssykehus og utgår fra forskningsgruppen: Funksjonell og molekylær avbildning (http://ous-research.no/revheim/) ved:

  • Forsker/forskningsleder i KRN Therese Seierstad, McS, PhD, MHA, OUS
  • Professor I Øyvind Bruland, MD, PhD, KLINMED, UIO/OUS
  • MR radiolog Knut Håkon Hole, MD, PhD, OUS
  • Førsteamanuensis Mona-Elisabeth Rootwelt-Revheim, MD, PhD, UIO/OUS

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Sverre Grepperud

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart