Fysisk aktivitet og funksjonsevne hos personer med nevromuskulær sykdom

Formålet med prosjektet er å kartlegge om fysisk aktivitet påvirker funksjonsnivået hos pasienter med Limb-Girdle muskeldystrofi (LGMD) og Charcot-Marie Tooth (CMT) sykdom i Norge. Faktorer som kan påvirke i hvilken grad personer med slike tilstander er fysisk aktive vil bli undersøkt. Dette er en tverrsnittstudie som vil innhente data fra Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer og søker vil gjøre en kvantitativ studie av den aktuelle populasjonen. Dette er et mastergradsprosjekt ved MPhil i International Community Health

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Jan Frich

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: mai 2017
  • Slutt: mai 2019