Har innføring av RALP vært lønnsomt for Sykehuset-innlandet Hamar

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon. I denne studien skal det analyseres de økonomiske effektene innføring av RALP hadde ved Sykehuset-innlandet Hamar i forbindelse med protatektomi. Det er plannlagt å bruke kvantitativ (statistikk) metode for oppgaven. Datainnsamling blir primært innad i egen organisasjon (Sykehuset-Innlandet HF). Aktuelt for oppgaven vil være statistikker for gjestepasienter, både ut og inn av foretaket, aktivitetstall, tilgang til utgifter knyttet til innføring av robot, og kurs og ev. bygningstekniske utgifter som dette har medført.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Hans Olav Melberg

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2017