Har leder og medarbeider samme opplevelser av motivasjon? - En kvalitativ undersøkelse ved en psykiatrisk seksjon ved OUS

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon og har sitt fokus på følgende problemstilling:

Hvordan legger arbeidsgiver til rette for å ha motiverte arbeidstakere? Oppleves dette som motiverende av arbeidstaker?

Forskningsspørsmålene er:

Hva er motivasjon for deg?

Hva legges i begrepet å være motivert?

Hvilken betydning har motivasjon for deg?

Hvordan bidrar du til motivasjon på din arbeidsplass?

Hva motivere deg til å jobbe her?

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Helge Skirbekk

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2017