HPV-relatert kreft og individuelle kjennetegn: Variasjoner i behandlingskostnader, screeningdeltakelse og kreftrisiko

Som et ledd i å redusere ulikhet i helse har studien til hensikt å gi økt forståelse av HPV-relatert kreft hva gjelder individuelle variasjoner i behandlingskostnader, screeningdeltakelse og kreftrisiko. Prosjektet har følgende mål: 1) Beregne behandlingskostnader assosiert med seks HPV-relaterte kreftformer (herunder livmorhals-, vaginal-, vulva-, anal-, penis- og orofaryngeal-kreft) og undersøke variasjoner i behandlingskostnader etter sosioøkonomisk- og innvandringsstatus. 2) Undersøke tids- og alders-trender i deltakelse til livmorhalskreftscreening

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Sletting: juli 2018

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Eline Aas

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt
  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2015
  • Slutt: juli 2018