Hvilke ledere vil unge sykehusleger ha?

Det har tidligere vært vist at mange ledere i helsevesenet ikke selv aktivt har søkt disse posisjonene, men blitt oppfordret av andre til å søke (1). Et flertall av dagens medisinstudenter og leger i spesialisering er kvinner. Blir disse oppfordret til å søke lederstillinger eller er gamle kjønnsrollemønstre fortsatt fremtredende i helsevesenet? Hva med store spesialitetene hvor det er en stor overvekt et kjønn? Eksiterer de samme mønstre?

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Prosjektleder

Helge Skirbekk

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2019
  • Slutt: desember 2019
Logg inn for å redigere prosjekter