Hvilke organisatoriske endringer bør innføres i lys av vitenskapelig funn for en gruppe ryggmargs-skadd: En evaluering av et implementeringsinitiativ for bedret rehabilitering i Makedonia (FYROM)

Prosjektet går ut på å beskrive dødelighet, sekveler og komplikasjoner etter skade, sosiale forhold, og psykisk helse hos ryggmargsskadde i Makedonia (FYROM). Hovedhensikten er å bedre rehabiliteringen av ryggmargskade personer i Makedonia ved å bruke publikasjonene fra prosjektet som bakgrunns materialet for å implementere systematisk og evidensbasert rehabilitering i Makedonia (FYROM). Vi planlegger å publisere følgende med flere artikler fra studien.

a) Methodological challenges and epidemiological studies in Macedonia (FYROM)

b):  Acute complications after spinal cord injury in Macedonia (FYROM).

Dette er en masteroppgave ved Erfaringsbasert master i Helseadministrasjon

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Eli Feiring

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: desember 2017