Hvordan arbeider kommunen med system for ledelse og kvalitetsforbedring innen legetjenesten

Med utgangspunkt i ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i HO tjenesten, ønsker forskerne ved dette prosjektet å se på hvordan kommunen arbeider med å implementere forskriften i kommunens legetjeneste.

  1. Hvordan oppfattes forskriften
  2. Hvilke konsekvenser /ambisjoner har kommunen og legene i henhold til forskriften har for planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering av virksomheten for å redusere uønsket variasjon i kommunes legetjenester.
  3. Hvilke hindringer finnes for å nå ambisjonene     

Er det ulike oppfatninger om dette mellom kommunen og representanter for legetjenesten i kommunen.

Dette er et mastergradsprosjekt ved Erfaringsbasert master i Helseadministrasjon

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Sverre Vigeland Lerum

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart