Hvordan forhindre overforbruk og feilbruk av antibiotika?

Overforbruk og feilbruk av antibiotika er et globalt folkehelseproblem. Målsetningen med dette prosjektet er å undersøke effekten av tiltak for å øke kvaliteten på allmennlegers forskrivning av antibiotika. Det skal skaffes til veie kunnskap om hvordan informasjonskampanjer og monitoreringstiltak påvirker omfang og kvalitet på antibiotikaforskrivninger i allmennpraksis. Denne kunnskapen skal skaffes til veie gjennom en randomisert intervensjonsstudie. En intervensjoner vil bli gjennomført i I en gruppe: En informasjonskampanje og en monitoreringskampanje. Det innsamles data også fra en kontrollgruppe, der det ikke gjennomføres noen intervensjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Geir Godager

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

 • Jian Wang
 • Ge Ge
 • Roland Cheo
 • Rugang Liu
 • Qi Qi Wang

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: mai 2015
 • Slutt: februar 2030