Hvordan opplever en avdelingssjef i klinisk avdeling uten medisinsk faglig bakgrunn (eventuelt uten legebakgrunn) lederrollen, og hvordan oppleves hun/han av organisasjonen og egne ansatte

Mastergradsprosjekt ved Erfaringsbasert master i Helseadministrasjon

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Frode Veggeland

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart