Hvordan utforme en hensiktsmessig refusjonsordning for refusjon av utgifter til tannbehandling for pasienter med stort tannbehandlingsbehov og store tannbehandlingskostnader hos SiO Helse Tannlege?

SiO Helse Tannlege har reduserte priser på sine tannlegetjenester for studenter fordi de får tilskudd fra semesteravgiften. Tilbudet er til studenter under 40 år som kan få tannbehandling til rimelige priser. Allikevel er det en del studenter som har store utgifter til tannbehandling og har store tannhelseproblemer. Det finnes ikke noe data pr i dag på hva gjennomsnittskostnadene for tannbehandling er pr student behandlet hos SiO Tannlege. Per i dag eksisterer det en refusjonsordning hos SiO for refusjon av kostander knyttet til tannbehandling utført hos SiO Tannlege som overstiger 4000kr pr behandling. I praksis gjelder denne ordningen for svært få pasienter da prisene hos SiO tannlege er så lave at refusjon ikke utløses enkelt. Den utløses kun ved to typer behandlinger som ikke er så vanlige på såpass unge pasienter. SiO ønsker å gjøre om på refusjonsordningen og utforme den slik at de som har størst behov og størst kostnader forbundet med tannbehandling skal få refundert noe av kostandene. Dette er jo også et ønske fra myndighetene, hjelpe de som trenger det mest.

Ved prosjektet skal følgende spørsmål besvares:

Hva er gjennomsnittskostnadene for tannbehandling pr pasient som oppsøker SiO Helse Tannlege?

Hva slags behandlingsprofil har pasienter med høyest tannbehandlingskostnader ved SiO Helse Tannlege? (journalundersøkelse)

Hva vil det koste for SiO å legge om sin refusjonsordning?

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tron Anders Moger

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

  • Maryam Pervaiz

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: 2017