Innsamling av oppfølgingsdata for kreft, dødelighet og sykehus episoder fra register for Reveal studien

Assessment  will involve intention-to-treat comparisons among all randomized participants of the effects of allocation to anaceptrapib versus placebo on vascular events, cancer, deaths, and other serios adverse events (where feasable) during extended follow-up. The main outcomes of interest are:

  1. Mortality (all causes, but particular focus on cardiovascular disease)
  2. Cancer at all sties (fatal or non-fatal), and site-specific cancers separately
  3. Cardiovascular events
  4. Others serious events

Samarbeid

  • Samarbeid med University of Oxford
  • UiO er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Nei
  • Begrunnelse: Data skal sendes til Oxford via EasyTrial

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ikke behov

REK - Ja 2 filer

Statens legemiddelverk - Ikke behov

Prosjektleder

Eline Aas

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

  • Eline Aas
  • Louise Bowman (University of Oxford)

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: august 2011
  • Slutt: desember 2021
Logg inn for å redigere prosjekter