Innsamling av oppfølgingsdata for kreft, dødelighet og sykehus episoder fra register for Reveal studien

Assessment  will involve intention-to-treat comparisons among all randomized participants of the effects of allocation to anaceptrapib versus placebo on vascular events, cancer, deaths, and other serios adverse events (where feasable) during extended follow-up. The main outcomes of interest are:

 1. Mortality (all causes, but particular focus on cardiovascular disease)
 2. Cancer at all sties (fatal or non-fatal), and site-specific cancers separately
 3. Cardiovascular events
 4. Others serious events

Samarbeid

 • Samarbeid med University of Oxford
 • UiO er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Nei
 • Begrunnelse: Data skal sendes til Oxford via EasyTrial

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

NSD - Ikke behov

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Statens legemiddelverk - Ikke behov

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Eline Aas

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

 • Eline Aas
 • Louise Bowman (University of Oxford)

Prosjekttype

 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: august 2011
 • Slutt: desember 2021