Innsatsstyrt finansiering i psykisk helsevern

Innsatsstyrt finansiering (ISF) vart innført i psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling i Noreg 01.01.2017. Dette mastergradsprosjektet vil kartleggje og samanlikne den polikliniske aktiviteten ved dei tre offentlege distriktspsykiatriske sentera i Helse Bergen før og etter innføringa av ISF. Prosjektet skal undersøkje aktivitet (tal og type kontaktar), produktivitet (aktivitet per innsatsfaktor) og diagnosekoding ved poliklinikkar i dei tre offentlege distriktspsykiatriske sentera i Bergen frå 01.01.2016 til 30.06.2017. Det skal gjøres ei samanlikning før og etter innføringa av ISF i kvar poliklinikk, samt samanlikne poliklinikkane med kvarandre.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Sverre Grepperud

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: april 2017
  • Slutt: desember 2017