IPF idiopatisk lungefibrose

IPF (Idiopatisk lungefibrose) er en lungesykdom som forverres over tid. Forventet overlevelse er 3-5 år fra diagnosetidspunktet.

Det er ingen behandling i dag som kan gjøre IPF-pasienter friske, men medikamenter kan bremse sykdomsutviklingen. 

I dette prosjektet ønsker vi systematisk å identifisere forløpet for IPF, definert ved lungekapasitet, ved å estimere sannsynligheten for forverring. Vi vil også inkludere sannsynligheten for lungetransplantasjon. For alle forløp vil vi identifisere kosntader. Bedre kunnskap om forløp kan være nyttig for analyser av nye legemidler og behandlingsmetoder for denne pasientgruppen. 
Utvikling av modellen, vil baseres seg på data fra IPF-pasienter behandlet ved OUS Rikshopitalet. Ous har et kvalitetsregister med informasjon om alle pasienter som har vært til, behandling, transplantasjon, kontroller og oppfølging ved OUS.

Forskningsdata i studien er avidentifiserte. Prosjektgruppen har ikke tilgang til koblingsnøkkel eller rekobling.
 

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Eline Aas

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2020
  • Slutt: desember 2020