Irecohex Økonomisk Laboratorieeksperiment #4

Prosjektet vil gi kunnskap om virkninger av finansielle incentiver og ulikt omfang av konkurranse på beslutningstakeres avveininger mellom egen profitt og (abstrakte) pasienters helseutbytte. Data samles inn ved å la respondenter besvare problemstillinger ved bruk av en datamaskin. Respondentene bes besvare, med et tall mellom 0 og 10, hvor mange helsetjenester en abstrakt pasient skal motta. Pasienten beskrives i form av helseutbytte i kroner og kostnader. Respondentene blir konfrontert med 24 ulike case("pasienter"). Hvor mye betaling respondenten mottar avhenger av egne valg, samt valgene som fattes av andre konkurrerende respondenter. Respondentenes valg av abstrakt "tjenesteomfang" påvirker på en indirekte måte helsetilstanden til ekte mennesker utenfor laboratoriet: Det samlede "helseutbyttet" oversettes til penger og doneres til Christoffel Blindenmissions arbeid for bekjempelse av grønn stær i Afrika. Respondentene besvarer også ulike personlighetstester herunder "Big Five".

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Geir Godager

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: april 2014
  • Slutt: desember 2017